Trumkompen

Popkomp1-5 – Liten

Popkomp6-10 – Liten

Popkomp11-15 – Liten

Popkomp 16-20Liten

Popkomp 21-25 liten

Popkomp 26-30Liten

 

Slowrock

 

Shuffle

 

Jazz

 

Funk

 

Latin